Bc. Lucia Kyseľová

Diplomová práce

Analýza rozpočtového hospodárenia vybranej územnej samosprávy

Budgetary economy analysis of the selected local self government
Abstract:
This study focuses on evaluation of budget managing in chosen village and it proposes arrangements for improving the conditions of financial managing. At the same time study tries to find the fact out whether village Tajov accounted correctly balance and deficit at the end of fiscal period during particular budget years. The study includes three chapters. The first chapter characterizes particular …více
Abstract:
Predložená diplomová práca je zameraná na skúmanie rozpočtového hospodárenia vybranej územnej samosprávy na príklade obce Tajov. Hlavným cieľom je na základe analýzy rozpočtových príjmov a výdavkov zhodnotiť rozpočtové hospodárenie s identifikáciou kľúčových problémov a následným návrhom opatrení. V úvode diplomovej práce sú vysvetlené kategórie a súvislosti rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance