Mgr. Monika Chmelková

Diplomová práce

Kriminalita dětí a mládeže v sociologicko právní perspektivě

Juvenile Delinquency in Sociological - Legal Perspective
Anotace:
Práce se zabývá problematikou kriminality dětí a mládeže ze sociologicko právního pohledu. Úvodem osvětluje sociologické a právnické pojetí kriminality. Následně jsou pomocí deskriptivní metody popsány základní pojmy kriminality obecně. Další kapitoly se již zabývají kriminalitou dětí a mladistvých. Značný prostor je věnován vybraným poruchám chování, které souvisí s trestnou činností mládeže a dále …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of delinquency of children and juvenile in sociological – legal perspective. At the beginning the thesis explains sociological and juridical concept of criminality. Subsequently, basic terms related to criminality in general are described by a descriptive method. The following chapters deal with delinquency of children and juvenile. Considerable space is devoted to selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta