Theses 

Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system – Zuzana Ochodnická

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Znalostní technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Zuzana Ochodnická

Diplomová práce

Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system

Automation of a data mining process by the LISp-Miner system

Anotace: Tato práce je zaměřená na oblast automatického data miningu. Její cíl je popsat oblast automatického data mining-u, vytvořit návrh procesu automatického vytváření data miningových úloh pro verifikaci zadaných doménových znalostí a pro hledání nových znalostí a také implementace verifikace zadaných doménových znalostí s typem závislosti influence a přizpůsobováním prohledávacího prostoru. Jazyk implementace je LMCL, který umožňuje použití funkcionality systému LISp-Miner automatizovaným způsobem. Pro tyto analýzy dat byla použita data z monitorování znečištění ovzduší. Návrh i implementace byly úspěšné a vytvořené skripty by mohly být použité (s manuálními změnami vstupních parametrů) i pro analýzu dalších dat.

Abstract: This thesis is focused on the area of automated data mining. The aim of this thesis is a description of the area of automated data mining, creation of a design of an automated data mining tasks creation process for verification of set domain knowledge and new knowledge search, and also an implementation of verification of set domain knowledge of attribute dependency type influence with search space adjustments. The implementation language is the LMCL language that enables usage of the LISp-Miner system's functionality in an automated way. These data analyses were performed on data from air pollution monitoring. The design and implementation were successful and the created scripts could be used (with some manual changes in initial parameters) for analyses of another dataset as well.

Klíčová slova: Automatický data mining, přizpůsobení hledaného prostoru, LISp-Miner, LMCL

Keywords: search space adjustment, LISp-Miner, Automated data mining, LMCL

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Milan Šimůnek
  • Oponent: Jan Rauch

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44071


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz