RNDr. Karel Vaculík

Disertační práce

Pattern Mining in Dynamic Graphs

Pattern Mining in Dynamic Graphs
Anotace:
Tato práce se zabývá dolováním z dynamických grafů, což jsou grafy, které se mění v čase. V první části je prezentováno dolování častých vzorů z binárních stromů. Konkrétně je představena metoda, která umožňuje reprezentovat binární stromy pomocí množiny podgrafů, na nichž je možné použít metody pro klasifikaci a detekci anomálií. Tato metoda zároveň provádí generalizaci značek uzlů, čímž usnadňuje …více
Abstract:
This thesis deals with mining in dynamic graphs where dynamic graphs are graphs changing in time. Frequent pattern mining in binary trees is presented first. We show a method that allows us to represent binary trees by a set of subgraphs and then apply classification or anomaly detection methods on them. This method performs a generalization that helps us deal with vertices with diverse labels. We …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 3. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., Prof. Pavel Brázdil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma