Bc. Martin Stibor

Bakalářská práce

Závislost na online počítačových hrách

Dependence on online computer games
Anotace:
Bakalářská práce „Závislost na online počítačových hrách“ pojednává o problematice online počítačových her. Tato práce nabízí přehled o stavbě a vlastnostech her. V teoretické části je uvedena historie a budoucnost hraní na počítači, typologie her a dále obecná podoba MMORPG her, vlastnosti těchto her, které je činí potencionálně návykovými. Dále jsou uvedeny specifika sociálního prostředí ve hrách …více
Abstract:
Bachelor thesis „ Dependence on online computer games “deals with an issue of online computer games. This thesis offers an overview of the structures and features of computer games. First chapter of theoretical part is composed of a history and future of computer gaming, typology of PC games. Second chapter is composed of a general form of MMOPRG games and characteristics that make them addictive there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta