Bc. Martin Stibor

Bachelor's thesis

Závislost na online počítačových hrách

Dependence on online computer games
Abstract:
Bakalářská práce „Závislost na online počítačových hrách“ pojednává o problematice online počítačových her. Tato práce nabízí přehled o stavbě a vlastnostech her. V teoretické části je uvedena historie a budoucnost hraní na počítači, typologie her a dále obecná podoba MMORPG her, vlastnosti těchto her, které je činí potencionálně návykovými. Dále jsou uvedeny specifika sociálního prostředí ve hrách …more
Abstract:
Bachelor thesis „ Dependence on online computer games “deals with an issue of online computer games. This thesis offers an overview of the structures and features of computer games. First chapter of theoretical part is composed of a history and future of computer gaming, typology of PC games. Second chapter is composed of a general form of MMOPRG games and characteristics that make them addictive there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2015
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta