Daniel Růžek

Diplomová práce

Nemovitostní bublina v EU se zaměřením na ČR

Real estate bubble in the EU with a focus on the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na přítomnost a intenzitu cenových bublin na nemovitostním trhu v EU se zaměřením na ČR. Tato problematika je zkoumána prostřednictvím analýzy nejrelevantnějších fundamentálních faktorů. Především pak z pohledu vývoje úrokových sazeb, HDP, nezaměstnanosti a poměrových ukazatelů. Speciální kapitola je věnována dopadům implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010 …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the presence and intensity of price bubbles on the real estate market in the EU with a focus on the Czech Republic. This issue is examined through the analysis of the most relevant fundamental factors. Especially in terms of the development of interest rates, GDP, unemployment and ratios. A special chapter is devoted to the effects of the implementation of Directive 2010 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Josef Bič
  • Oponent: Milan Vošta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83037