Luboš Vávra

Bakalářská práce

Přeshraniční migrace velkých šelem v Beskydech - environmentální rizika

Cross-Border Migration of Large Carnivores in Beskydy - Environmental Risks
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je přeshraniční migrace velkých šelem v Beskydech, ovlivňována environmentálními riziky. Teoretická část je věnována popisu jednotlivých velkých šelem, rizikům, migračním koridorům a monitoringu těchto šelem. V praktické části je zaměřeno na identifikaci pravděpodobných rizik a na jejich eliminaci. Závěr práce shrnuje poznatky formou SWOT analýzy a dotazníkového šetření, …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis is cross-border migration of large carnivores in Beskydy, influenced by environmental risks. The theoretical part is devoted to describing the indivi-dual large carnivores, risks, migration corridors and monitoring of these carnivores. The practical part focuses on identification of probable risks and their elimination. The conc-lusion summarizes the findings in the form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vávra, Luboš. Přeshraniční migrace velkých šelem v Beskydech - environmentální rizika. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik