Bc. Ondřej Dobeš

Diplomová práce

Analysis of Regional Innovation Systems - International Comparative Study

Analysis of Regional Innovation Systems - International Comparative Study
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze regional innovation systems in selected EU countries and then evaluate and compare them using the existing methodology. The first part of the work is focused on explaining the basic concepts, describing regional innovation systems and how to evaluate them. Subsequently, the socio-economic indicators of selected countries and selected regions are described. The last …více
Abstract:
Cílem práce je analyzovat regionální inovační systémy ve vybraných EU zemích následně je vyhodnotit a poronovat pomocí stávající metodiky. První část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, popsání regionálních inovačních systémů a způsob jejich hodnocení. Následně jsou popsány socio-ekonomické indiktory vybraných zemí a vybraných regionů. Poslední část práce se věnuje samotné analýze regionálních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Viktor Prokop, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobeš, Ondřej. Analysis of Regional Innovation Systems - International Comparative Study. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní