Věra ŘÍHOVÁ

Bakalářská práce

Úloha a postavení účetní uzávěrky a účetní závěrky v soustavě účetních záznamů

Role and position of statement of finances and statement of balances in the accounting records system
Anotace:
Cílem předložené bakalářské práce je komplexní pohled na účetní uzávěrku a účetní závěrku účetní jednotky. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a předpisy, jsou zde popsány jednotlivé účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, cash flow), jejich náležitosti a způsob sestavení. Práce rovněž seznamuje s normativní úpravou účetní závěrky a uvádí výpis zákonných norem a ustanovení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to present a comprehensive look at the accounts and financial statements of the entity. In the theoretical part the terms and regulations are defined. Included in this is a description of the individual financial statements (balance sheet, profit and loss, attachment, cash flow), their elements and method of assembly. The thesis also introduces the normative regulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jitka Singerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍHOVÁ, Věra. Úloha a postavení účetní uzávěrky a účetní závěrky v soustavě účetních záznamů. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická