Bc. Aneta Feiková

Bakalářská práce

Dezinformace o preventivním očkování mezi laickou veřejností

Disinformation about preventive vaccination among lay public
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dezinformacemi o preventivním očkování mezi laickou veřejností. Teoretická část práce pojednává o historii očkování, charakterizaci typů a druhů vakcín, zabývá se situací ohledně očkování v České republice, principem správného očkování, kontraindikacemi, indikacemi a nežádoucími účinky očkování a onemocněním lidskými papilomaviry (dále jen HPV – z anglického označení human …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with disinformation about preventive vaccination among lay public. The theoretical part deals with the history of vaccination, characterization of types and kinds of vaccines, the situation regarding vaccination in the Czech Republic, the principle of proper vaccination, contraindications, indications and side effects of vaccination and human papillomavirus (HPV) diseases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta