Jiří Louda

Disertační práce

Application of economic policy instruments in the management of natural resources with special focus on the concept of ecosystem services

Aplikace nástrojů hospodářské politiky v oblasti managementu přírodních zdrojů se zvláštním zaměřením na koncept ekosystémových služeb
Anotace:
´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů …více
Abstract:
The dissertation deals with application of economic approaches and instruments in natural resource management. The paper puts a special emphasis on the developing concept of ecosystem services (mainly abroad) and its application in the Czech Republic's context. The objective of the thesis is to cultivate academic discussion of the importance of methods employed in environmental economics for application …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: Jiřina Jílková
  • Oponent: Erik Geuss, Silvester van Koten

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70730