Bc. Lubomír Dočkal

Diplomová práce

Tool for supporting ITIL based on integration of Business Process Management system and MS Sharepoint

Tool for supporting ITIL based on integration of Business Process Management system and MS Sharepoint
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je navrhnout integraci systému pro správu obsahu se systémem pro správu procesů. Jako ukázka této integrace bude vyvynuta aplikace, jež možnosti integrace předvede svými schopnosti dlouhodobě podporovat nasazení rámce kvality do prostředí IT služeb. Nástroj bude založen an evidencích. Za evidence jsou považovány výstupy technik definovaných ve vybraném rámci kvality. …více
Abstract:
Subject of this thesis is to design an integration of content manage- ment system and business process management system. This integra- tion is a proof of concept that a tool created by the integration can support continuous application of quality frameworks into IT services. The tool is evidence driven. The evidence are outputs of techniques defined in chosen quality framework. ITIL V3 was chosen …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky