Ing. Michaela Hanzlíková

Diplomová práce

Indikátory udržitelného rozvoje jako součást územně plánovacích podkladů

Indicators of the sustainable development as a part of planning documents
Anotace:
Tato diplomová práce se v teoretické části věnuje obecně udržitelnému rozvoji a indikátorům udržitelného rozvoje. V praktické části se zabývá územně plánovacími podklady Pardubického kraje, indikátory užívanými v územně plánovacích podkladech Pardubického kraje a porovnáním obcí s rozšířenou působností Hlinsko a Litomyšl. V závěru práce jsou také navrhnuta možná doporučení a zlepšení.
Abstract:
This diploma thesis deals with the general theory of sustainable development and indicators of sustainable development. The practical part deals with the territorial planning documents of the Pardubice region, the indicators used in the planning documents of the Pardubice region, and comparing municipalities with extended competence Litomyšl and Hlinsko. In conclusion, there are also proposes of some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanzlíková, Michaela. Indikátory udržitelného rozvoje jako součást územně plánovacích podkladů. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní