Theses 

Průmyslová výroba v EU - komparace vybraných zemí – Ing. Martin Šuta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martin Šuta

Bakalářská práce

Průmyslová výroba v EU - komparace vybraných zemí

Industry in European Union - Comparison of selected countries

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Průmyslová výroba v EU – komparace vybraných zemí“ je rozbor průmyslové výroby v zemích Evropské unie a jejich srovnání. Práce analyzuje vývoj a současný stav základních charakteristik jednotlivých zemí, snaží se odpovědět na otázky ohledně odlišností v tomto vývoji a také nacházet společné prvky. Mezi základní zkoumané charakteristiky patří podíl průmyslu na hrubém domácím produktu, zaměstnanost v průmyslu a HDP na obyvatele v paritě kupní síly.

Abstract: The subject of the thesis "Industry in European Union - Comparison of selected countries" is an analysis of industrial production in EU countries and their comparison. The essay analyzes the evolution and current status of basic characteristics of countries, trying to answer questions about differences in this development and also to find common elements. Among the essential characteristics examined belong the share of industry in gross domestic product, industry employment and GDP per capita in purchasing power parity.

Klíčová slova: Průmysl, hrubý domácí produkt, zaměstnanost, Evropská unie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz