Denisa Vajdová

Bachelor's thesis

Vplyv pracovných podmienok na zamestnancov v prostredí banky

The Influence of Working Conditions on the Employee in the Bank Environment
Abstract:
Bachelor thesis deals with labour conditions of employees in bank environment. The main subject of the bachelor thesis is analysis of labour environment a its influence on bank employees in chosen bank institute, scheme measure and improvement of evaluation. The thesis is divided into three main parts. The first chapter deals with the theoretical bases of the working environment. The main emphasis …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá pracovnými podmienkami zamestnancov v prostredí banky. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza pracovného prostredia a jeho vplyv na zamestnancov vo vybranej banke, návrh opatrení na zlepšenie a ich vyhodnotenie. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej kapitole sú rozpracované teoretické východiská problematiky pracovného prostredia. Veľký dôraz je kladený …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Reader: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK