Bc. Radka Mokrošová

Master's thesis

Faktory ovlivňující hypoteční a realitní trhy

Factors affecting housing and mortgage markets
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá faktory, které ovlivňují vývoj realitních a hypotečních trhů. V teoretické části práce definuji tyto trhy, jejich účastníky, možné faktory, které je ovlivňují a historický vývoj těchto trhu v České republice. Praktická část práce je zaměřena na odhad lineárního regresního modelu časových řad vybraných faktorů a použití odhadnutých modelů k predikování vývoje na těchto …viac
Abstract:
This thesis is focused on factors, which affecting trends on real estate and mortgage markets. In theoretical part of this thesis I define this markets, their participants, possible factors, which affect these markets and historical background and developement on this market in the Czech republic. Practical part of the thesis is aimed at estimation of linear regresion models of time series of chosen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedúci: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta