Lukáš SITTA

Bachelor's thesis

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti

Analysis of Website Traffic and Suggestions to Improve Website Traffic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových stránkách. Základním cílem práce je analýza jednotlivých faktorů, které ovlivňují chování zákazníka. Dále se zaměřuje na nové formy marketingové komunikace, spojené s rozvojem nových technologií, a vliv zvyšující se komercionalizaci internetu. První, teoretická část, pojednává o vývoji internetu a informačních technologií …more
Abstract:
This bachelor thesis follows up ways of customer behaviour on corporate website. The basic aim of my work is analysis of individual factors that influence customers? behaviour. This work also focuses on new forms of marketing communications that are connected to rapid expansion of new technologies and influences of commercialization of the Internet. First theoretical part focuses on advancement of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012
Accessible from:: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Rosman, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SITTA, Lukáš. Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe