Richard KRUTZKY

Diplomová práce

Webová analytika a reklamní kampaně PPC

Web Analytics and PPC advertising campaigns
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Webová analytika a reklamní kampaně PPC" má za cíl zhodnotit stav konkrétních internetových stránek a určit východiska pro nasazení reklamních kampaní v systému PPC. V úvodu práce je nejprve teoreticky rozvedena podstata metod sloužících pro měření návštěvnosti a získávání dat o návštěvnících. Další část se zabývá implementací analytického nástroje a opodstatněním daných kroků …více
Abstract:
This diploma thesis named "Web analytics and advertising campaign PPC" aims to evaluate the situation of specific web pages and to determine the basis for using advertising campaigns in PPC system. In the introduction the thesis theoretically elaborates the nature of methods used for attendance measurement and for data acquisition about the visitors. The next part deals with the implementation of analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Šperk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUTZKY, Richard. Webová analytika a reklamní kampaně PPC. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická