Bc. Ondřej Homolka

Diplomová práce

Doprava v jižním a východním Středomoří v pozdní antice

Transport in the Southern and Eastern Mediterranean in Late Antiquity
Anotace:
Práce se věnuje měnící se efektivitě námořní a pozemní dopravy v pozdní antice v jižním a východním Středomoří, a vlivu těchto změn na užívané nosiče tekutého zboží.
Abstract:
The thesis deals with changing of effectiveness of sea and land transport in the late antiquity in the southern and eastern Mediterranean and the effect of these changes on used containers of liquid goods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marek Meško, M.A.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Dějiny starověku