Mgr. Michal Chochrun

Bakalářská práce

Vplyv percepcie bezpečnostných zložiek na národnú identitu civilnej verejnosti Slovenskej a Českej republiky

Influence of perception of security forces on national identity of civil public of Slovak and Czech republic
Abstract:
This work concerns perception of state security forces by civil public and its influence on construction of national identity. The main objective is explanation of the phenomenon of national identity, its perception by the society in connection with the presentation of security forces, with their declared ideological base and with the outward expression. This work examines factors of the function and …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá percepciou bezpečnostných zložiek štátu civilnou verejnosťou a vplyvom tejto percepcie na formovanie jej národnej identity. Za hlavný cieľ si ukladá objasniť fenomén národnej identity, jej vnímanie spoločnosťou v spojitosti s prezentáciou bezpečnostných zložiek, ich deklarovaným ideovým základom a vonkajším prejavom. Práca skúma na jednej strane faktory funkcie a výkonu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Pakosta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií