Mgr. Lucia Kvasková

Doctoral thesis

Career Development in the Emerging Adulthood Context

Career Development in the Emerging Adulthood Context
Abstract:
Cieľom tejto práce bolo preskúmať kariérový vývin vynárajúcich sa dospelých. V úvodnej časti sú predstavené konštrukty, ktoré vynárajúcim sa dospelým pomáhajú úspešne zvládnuť súčasné nároky kariérových tranzícií a teoretické rámce, ktoré dokážu vysvetliť ich vzájomné pôsobenie. Práca sa zameriava na konštrukt kariérovej identity, sebaúčinnosti v kariérovom rozhodovaní sa, kariérovú adaptabilitu a …more
Abstract:
This dissertation examined emerging adults’ career development. First, we introduced constructs that enable emerging adults to successfully handle contemporary challenging career transitions and proposed theoretical frameworks to explain their associations and interactions. We specifically focused on constructs of career identity, career decision-making self-efficacy, career adaptability, theoretical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2021
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií