Lenka KARÁSKOVÁ

Bakalářská práce

Státní maturita z matematiky

School-Leaving Exam on Mathematics
Anotace:
Tato práce se zabývá rozborem státní maturity v České republice, především maturity z matematiky. Cílem je podat základní informace o: principu, organizaci, požadavcích na studenty, struktuře a obsahu zkoušek. V praktické části jsou zpracovány jednotlivé úlohy testování, včetně postupu a řešení.
Abstract:
This thesis deals with analysis of school-leaving exam in the Czech Republic, mainly exam on Mathematics. The target of this thesis is to pass main information about: rules, establishment, requierements for students, structure and content of individual exams.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2015
Zveřejnit od: 20. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARÁSKOVÁ, Lenka. Státní maturita z matematiky. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

Práce na příbuzné téma