Ing. Markéta Svobodová, Ph.D.

Disertační práce

Studium invazivity primárních nádorových buněčných linií SCC v oblasti hlavy a krku

Study of invasiveness of primary SCC tumor cell lines in the head and neck region
Anotace:
Úvod Spinocelulární karcinomy hlavy a krku (HNSCC) představují více než 90 % nádorových one-mocnění hlavy a krku. V posledních dvou desetiletích nedošlo k významnému zlepšení přežití pacientů s HNSCC. Ukazatelem nepříznivých výsledků léčby jsou rezistence k léčbě a výskyt metastáz. Mnoho studií zaměřených na nádorové buňky ukázalo, že rezistence k léčbě není pouze charakteristikou nádorových buněk …více
Abstract:
Background HNSCC accounts for more than 90 % of head and neck cancers. There has been no significant improvement in the survival of HNSCC patients in the last two decades. Treatment resistance and metastasis are indicative of adverse treatment outcomes. Many studies have shown that re-sistance to treatment is not only a characteristic of tumor cells but also of stromal cells in tumor tissue. It is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 11. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta