Bc. Václav NEPOŽITEK

Diplomová práce

Multiplatformní aplikace pro mobilní zařízení

Cross-platform Applications for Mobile Devices
Anotace:
V této práci je provedena analýza možností tvorby multiplatformních aplikací na současná zařízení a jsou zde popsány výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Práce popisuje také problémy, se kterými se musí vývojář vypořádat při vývoji jednoduché nativní a multiplatformní aplikace. Na obou aplikacích jsou provedeny výkonnostní testy. Práce pomůže při rozhodování, zda se vydat cestou vývoje nativní …více
Abstract:
This thesis analyzes possibilities of creating cross-platform applications for mobile devices and describes advantages and disadvantages of each approach. The thesis describes problems which the developer must deal with during the development of simple cross-platform and native application. Performance tests are executed for both applications. The thesis will help to make decision whether to go through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013
Zveřejnit od: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEPOŽITEK, Václav. Multiplatformní aplikace pro mobilní zařízení. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe