Bc. Veronika Škrabálková, DiS.

Diplomová práce

Vztah pediatrů a rodičů k plavání kojenců a batolat

Paediatrist and parents relation to infants and toddlers swimming
Anotace:
ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE Příjmení a jméno: Škrabálková Veronika Rok zpracování: 2008 Obor: Učitelství tělesné výchovy – speciální edukace Název práce: Vztah pediatrů a rodičů k plavání kojenců a batolat Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Počet stran: 72 Počet příloh: 8 Počet pramenů a literatury: 18 Klíčová slova: Psychomotorický vývoj kojenců a batolat Význam plavání, otužování, metodika plavání …více
Abstract:
ANNOTATION OF DISSERTATION Surname and first name: Škrabálková Veronika Year of drafting: 2008 Branch: Pedagogy of physical training Title of works: Paediatrist and parents relation to infants and toddlers swimming Supervisor: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Number of pages: 72 Number of insertions: 8 Number of source-books and literatures: 18 Key words: Psychomotor progress infants and toddlers Importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2008
  • Vedoucí: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií