Bc. Magda Šanderová

Diplomová práce

Právo na rodinný život v systému evropské ochrany lidských práv

The Right to Family Life in The European System of Human Rights Protection
Anotace:
Předmětem této práce je právo na soukromý a rodinný život dle Článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Jsou zde vymezeny základní pojmy, včetně pojmu rodina a rodinný život. Dále je práce zaměřena na postavení dítěte zejména v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodní únosy dětí rodiči, výkon rodičovské odpovědnosti a právo dítěte znát svůj původ. Cílem této práce je analyzovat …více
Abstract:
The subject of this thesis is the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. There are basic concepts, including the concept of family and family life. Further work is focused on the status of children especially in the case law of the European Court of Human Rights, international child abduction parents exercising parental authority and the right of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa