Mgr. Ludmila Nečasová

Diplomová práce

Netradiční metody a formy práce v hodinách hudební výchovy na 1.stupni ZŠ

Unconventional methods and forms of work in music education at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá netradičním pojetím hudební výchovy na 1. stupni ZŠ, tvorbou hudebních nástrojů a jejich využitím, propojováním hudebních činností v ostatních vzdělávacích oblastech, zabývá se zajímavými hudebními činnostmi a vytvořením didaktického materiálu vhodného k využití nejen v hodinách hudební výchovy.
Abstract:
This thesis deals with non-traditional concept of music education for primary schools, making musical instruments and their use, linking music education activities in other areas, dealing with interesting musical activities and the creation of teaching materials suitable for use not only in school music education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
  • Oponent: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta