Alžběta Mahdalová

Bachelor's thesis

Mediální gramotnost generace Z zaměřená na sociální sítě

Media Literacy of Gen Z Focused on Social Sites
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem mediální gramotnosti generace Z zaměřené na sociální sítě. Její teoretická část uvádí čtenáře do problematiky komunikace, médií, sociálních médií, a blíže se věnuje mediální gramotnosti. Praktická část poté interpretuje výsledky z provedeného výzkumu, který zjišťoval mediální gramotnost členů generace Z na sociálních sítích pomocí polostrukturovaných rozhovorů …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of media literacy of Gen Z focused on social sites. It´s theoretical part introduces the reader to the issue of communication, media, social media and focuses on media literacy. The practical part then interprets results of the research, which probed the media literacy of members of Generation Z on social networks using semi-structured interviews.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mahdalová, Alžběta. Mediální gramotnost generace Z zaměřená na sociální sítě. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe