Ing. Ing. Tomáš Vaněk

Disertační práce

Očekávané úvěrové ztráty v rámci IFRS 9

Expected credit losses under IFRS 9
Anotace:
Dizertační práce se zabývá odhadem očekávaných úvěrových ztrát v rámci IFRS 9 se zaměřením na odhad pravděpodobnosti selhání (PD). Práce využívá několik technik pro odhad PD s fixním (ročním) časovým horizontem a následně koncepty založené na Markovských řetězcích a analýze přežití pro odhad časové struktury PD, která je nezbytná pro kvantifikaci celoživotních očekávaných úvěrových ztrát. V kontextu …více
Abstract:
This thesis deals with the estimation of expected credit losses under IFRS 9 with the focus on the probability of default (PD) estimation. The thesis utilizes several techniques for PD estimation with fixed (one-year) time horizon and subsequently concepts based on Markov chains and survival analysis for the estimation of PD term structure which is necessary for the quantification of lifetime expected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku