Mgr. Pavlína Stejskalová

Bakalářská práce

Sociologické pojetí trestu se zaměřením na vývoj trestání delikventní mládeže

Sociological perspectives on punishment with a focus on evolution of punishment of delinquent youth
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce s názvem Sociologické pojetí trestu se zaměřením na vývoj trestání delikventní mládeže si za svůj cíl klade komplexně zmapovat vývoj trestání mladistvých delikventů. Hlavní výzkumná otázka se týká vlivu modernizace společnosti na trestání delikventní mládeže. Vedlejší výzkumná otázka se věnuje možnostem aplikace sociologický teorií a konceptů zabývajících se tresty a trestáním …více
Abstract:
Presented Bachelor thesis titled Sociological perspectives on punishment with a focus on evolution of punishment of delinquent youth as its objective aims to map out a comprehensive development of punishing of juvenile delinquents. The main research question concerns the impact of modernization on the punishment of delinquent youth. Secondary research question deals with the possibilities of application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Postránecká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie