Dominika FLAŠAROVÁ

Bakalářská práce

Studium RGD peptidů značených galliem-68 jako potenciálních diagnostických PET tracerů pro multiformní glioblastom

Gallium-68 labelled RGD peptides for PET imaging of glioblastoma multiforme
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je hledání vhodných podmínek značení 68Ga, testování in vitro stabilitních parametrů a schopnosti akumulace tří vybraných RGD peptidů v nádorových buňkách U87MG pro potencionální použití v diagnostice multiformního glioblastomu prostřednictvím pozitronové emisní tomografie. Multiformní glioblastom je nejčastěji se vyskytující primární nádor mozku s velmi závažnými následky …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to find a suitable conditions for labeling Gallium-68, in vitro testing of stability parameters and to test the capability of accumulation of the three selected RGD peptides in tumor cells U87 MG for potentional use as diagnostics of glioblastoma multiforme via positron emission tomography. Glioblastoma multiforme is the most common primary brain tumor and is associted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PharmDr. Zbyněk Nový, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLAŠAROVÁ, Dominika. Studium RGD peptidů značených galliem-68 jako potenciálních diagnostických PET tracerů pro multiformní glioblastom. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses wv33sm wv33sm/2
31. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.