Theses 

Výtvarný obraz zahrnutý do filmového obrazu (Typologie zahrnutí na základě konstruktivistické teorie prostorové percepce) – Mgr. Jan JÍLEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Jan JÍLEK

Disertační práce

Výtvarný obraz zahrnutý do filmového obrazu (Typologie zahrnutí na základě konstruktivistické teorie prostorové percepce)

This thesis is focused on a specific type of image, which is the art image included in the film image. The thesis examines how art images can be used in film images, how this inclusion influence the spatial specifics of the art image and the film image and how does the viewer's spatial perception of these images change. Theory is based on a cognitivist-constructivist literary corpus and texts of constructivists, who described the spatial perception of art and film images. Constructivist conclusions are then applied on art images included in film images and in the final part is formed the basic typology of possible ways of including the art image in the film image.

Anotace: Tato disertace je zaměřena na specifický typ obrazu, kterým je výtvarný obraz zahrnutý v obrazu filmovém. Práce zkoumá, jakým způsobem mohou být výtvarné obrazy využity v obrazech filmových, jak se při tomto využití mění prostorová specifika výtvarného i filmového obrazu a jak se mění divákova prostorová percepce těchto obrazů. Teorie práce je postavena na kognitivisticko-konstruktivistickém literárním korpusu a textech konstruktivistů, kteří popisovali prostorovou per-cepci výtvarných a filmových obrazů. Konstruktivistické závěry jsou následně aplikovány na výtvarné obrazy zahrnuté v obrazech filmových a v závěrečné části práce je na základě zpracovaného materiálu vytvořena základní typologie možných způsobů zahrnutí výtvarného obrazu do obrazu filmového.

Abstract: This thesis is focused on a specific type of image, which is the art image included in the film image. The thesis examines how art images can be used in film images, how this inclusion influence the spatial specifics of the art image and the film image and how does the viewer's spatial perception of these images change. Theory is based on a cognitivist-constructivist literary corpus and texts of constructivists, who described the spatial perception of art and film images. Constructivist conclu-sions are then applied on art images included in film images and in the final part is formed the basic typology of possible ways of including the art image in the film image.

Klíčová slova: obraz, film, prostor, percepce, konstruktivismus

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 2. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JÍLEK, Jan. Výtvarný obraz zahrnutý do filmového obrazu (Typologie zahrnutí na základě konstruktivistické teorie prostorové percepce). Olomouc, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 18:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz