Mgr. Martina Kadlecová

Diplomová práce

Fenomén elektronického vzdělávání u vysokoškolských studentů: jeho možnosti a meze

Electronic education alongside university students: its potential and limitations
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo postihnout některé z pedagogicko-psychologických aspektů elektronického vzdělávání. Při popisu práce studentů s elektronickými vzdělávacími nástroji jsme se využili teorii mentální seberegulace amerického psychologa R. J. Sternberga. Zajímalo nás především kvalitativní hledisko: jaký mají studenti zájem o moderní elektronické vzdělávací postupy a jak dobře se jim v elektronickém …více
Abstract:
Purpose of our master’s thesis was to describe some of educational and psychological aspects of electronic education. For description of students work with electronic educational tools we used theory of mental self-government created by American psychologist R.J. Sternberg. We were focused mainly on qualitative point of view: How are students interested in modern e-learning methods and how good is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta