Bc. Monika Dohnalová

Diplomová práce

Tematizace stáří ve vybraných prózách české literatury 19. stol.

Thematization of ageing in selected works in the Czech literature in the 19th century.
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá tematizací stáří v české literatuře v 19. století. Pozornost je věnována pěti významným autorům: M. D. Rettigové, J. K. Tylovi, V. Hálkovi, K. V. Raisovi a Teréze Novákové. Diplomová práce sleduje vývoj a proměnu postavy v jednotlivých literárních stylech 19. století. Cílem diplomové práce je postihnout proměny postav a jejich funkcí v závislosti na proměnách dobové …více
Abstract:
This master diploma thesis deals with thematization of ageing in the Czech literature in the 19th century. This thesis is focused on five significant authors: M. D. Rettigová, J. K. Tyl, V. Hálek, K. V. Rais and Teréza Nováková. The master diploma thesis follows up development and transformation of the character in any literary style of the 19th century. The primary aim of this thesis is a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta