Tereza Křížová

Diplomová práce

Finanční a strategická analýza vybraného podniku

Financial and Strategic Analysis of the Company Bershka Česká republika s. r. o.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finanční a strategické analýzy společnosti Bershka Česká republika s. r. o. mezi lety 2014 až 2019. Hlavním cílem práce je zanalyzování finančního zdraví podniku pomocí finančních ukazatelů a zhodnocení perspektivy firmy v rámci strategické analýzy. Práce se člení na část metodickou a praktickou. Metodická část obsahuje popis použitých metod, zdrojů a ukazatelů …více
Abstract:
The thesis is focused on the elaboration of a financial and strategic analysis of the company Bershka Česká republika s. r. o. between 2014 and 2019. The main objective of the thesis is to analyze the financial state of the company using financial indicators and evaluate the company's perspective within the strategic analysis. The work consists of a methodical and a practical part. The methodical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 12. 2020
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Jiří Rahm

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81778