Bc. Dagmar Zogno

Bachelor's thesis

Civilizační choroby - diabetes mellitus

Civilization Diseases - Diabetes Mellitus
Anotácia:
Bakalářská práce je věnována civilizačním chorobám současné doby se zaměřením na diabetes mellitus 2. typu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována civilizačním chorobám a zdravotnímu stavu české populace s ohledem na ně. Podrobně je popsáno onemocnění, zvané úplavice cukrová (diabetes mellitus) a jeho zdravotní a ekonomické dopady na jedince i stát. Důraz je kladen …viac
Abstract:
The thesis is devoted to the present day civilization diseases with a focus on diabetes mellitus. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on diseases of civilization and state of health of the Czech population with regard to them. There is described in detail the disease called diabetes mellitus and its health and economic impacts on individuals and the state …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
  • Oponent: MUDr. Miroslav Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS