Mgr. Veronika Pazderová, DiS.

Bakalářská práce

Identifikace používaných výukových metod Výchovy k občanství v tradiční, montessori a daltonské pedagogice

Identification of Applied Educational Methods of Civil Education in Montesoori, Dalton and Regural School
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Identifikace používaných výukových metod Výchovy k občanství v tradiční, montessori a daltonské pedagogice" pojednává o možném zastoupení vybraných výukových metod v procesu výuky předmětu Výchova k občanství ve zmíněných pedagogikách. Práce se zabývá vybranými výukovými metody a jejich užitím ve výuce v závislosti na daném typu školy. Je rozdělena na část teoretickou a část …více
Abstract:
Bachelor thesis „Identification of Applied Educational Methods of Civil Education in Montesoori, Dalton and Regural School“ deals with possible representation selected teachings methods in educational process of Civil Education in named pedagogy. The bachelor thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part are approached the teachings methods, characterization of subject Civil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta