Renata POLÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Montessori pedagogika v předškolním zařízení

Montessori Pedagogy in pre-school
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit rozdíly mezi alternativní pedagogikou předškolní výchovy typu Montessori a tradiční předškolní výchovou na území České republiky. První část bakalářské práce charakterizuje a popisuje Montessori pedagogickou výchovu a současně tradiční pedagogickou výchovu v předškolním zařízení v České republice. V závěrečné a praktické části bakalářské práce jsou vysvětlena a popsána …více
Abstract:
The aim of this bachelor study was to find differences between alternative pedagogy of a pre-school education such as Montessori and a traditional pre-school education in the Czech Republic. The first part of the bachelor study characterizes and describes Montessori education and at the same time the traditional education in pre-school facilities in the Czech Republic. In the final and practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2013
Zveřejnit od: 30. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁCHOVÁ, Renata. Montessori pedagogika v předškolním zařízení. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe