Tereza Lukůvková

Bachelor's thesis

Trh bezlepkových potravin

Gluten-free market
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá prodejem bezlepkových potravin na maloobchodním trhu s důrazem na maloobchodní řetězce. První kapitola pojednává o charakteristice bezlepkových potravin a o zvýšeném zájmu o tyto potraviny v posledních letech. Druhá kapitola popisuje maloobchodní trhy v České republice a v Německu se zaměřením na maloobchodní řetězce a tyto trhy porovnává. Třetí kapitola se zabývá nabídkou …viac
Abstract:
The bachelor thesis applies to the sale of gluten-free foods in retail market with an emphasis on retail chains. The first chapter deals with characteristics of gluten-free foods and the increased interest in these foods in recent years. The second chapter describes the retail markets in the Czech Republic and Germany with a focus on retail chains and compares these markets. The third chapter deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69153