Mgr. Michaela Kostelníková

Bakalářská práce

Průběh a kvalita výuky na přednáškách Fakulty sociálních studií

Teaching at FSS (comparison of students evaluation of FSS courses with qualitative observation)
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení validity kvantitativních výzkumů pomocí výzkumu kvalitativního. Práce je tak zaměřena především na oblast metodologickou. Předmětem zkoumání se stala Studentská evaluace předmětů na FSS probíhající pravidelně formou dotazníkového šetření. Validita evaluačních dotazníků je ověřována pomocí vlastního empirického výzkumu. Ten proběhl formou zúčastněného …více
Abstract:
The basic goal of my dissertation is the evaluation of validity of quantitative researches by qualitative research. The dissertation focuses mainly on the methodology field. The object of research was The student evaluation of subjects on the Faculty of social studies. This evaluation is under way by questionnaires every semestr. The validity of questionnaires is verified by own empirical research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Sedláčková Krištoforyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií