Bc. Helena HANUSOVÁ

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů finančního controllingu pro zdokonalení systému finančního řízení firmy XY, s.r.o.

The project of the application the financial controlling tolls to the improvement financial management system in the company XY, s.r.o.
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvoření projektu využití controllingových nástrojů pro zlep-šení finančního řízení společnosti XY, s.r.o. V teoretické části je definován pojem controlling, jeho funkce a cíle. Dále je pozornost zaměřena na finanční controlling a charakteristiku jeho jednotlivých nástrojů, používaných v rámci činností finančního řízení. V praktické části je uvedena charakteristika firmy, …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the project of the utilization controlling instruments for improvement the financial management. There is defined the term of the controlling, its function and aims in the theoretical part. In the next part is turned attention to the financial controlling and the characteristic its par-ticular instrument using within financial management. The characteristic of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANUSOVÁ, Helena. Projekt využití nástrojů finančního controllingu pro zdokonalení systému finančního řízení firmy XY, s.r.o.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika