Bc. Marek Maštalíř

Master's thesis

Náklady, rizika a motivace NNO spojené s čerpáním dotací z EU fondů

The costs, risks and motivation of NGO associated with drawing of subsidies from EU funds
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje analýze nákladů, motivace a rizik spojených s čerpáním evropských dotací ze strany nestátních neziskových organizací. Úvodní část práce je zaměřena na význam NNO, jejich členění a financování. Další část textu je věnována regionální politice a systému čerpání evropských fondů se zaměřením na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v programovém období 2007 – 2013. Na …viac
Abstract:
The thesis deals with the analysis of costs, motivation and risks associated with drawing of European subsidies by Non-Governmental Organizations. The first part focuses on the importance of NGOs, their structure and fundraising. The next part of the thesis is devoted to regional policy and system of drawing from EU funds with focus on Operational Programme Human Resources and Employment during the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. David Póč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta