Kateřina Krejsová

Bakalářská práce

Dotace z EU na rozvoj lidských zdrojů - případová studie

EU subsidies aimed at human resources – case study
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku získávání finančních prostředků z Evropské unie na rozvoj lidských zdrojů, konkrétně pro subjekty působící na území hlavního města Prahy. V první části práce jsou představeny Strukturální fondy EU, a to Evropský sociální fond, ze kterého jsou financovány projekty se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. Další částí je představení Operačního programu Praha …více
Abstract:
This bachelor thesis is oriented on the issue of obtaining financial grants from the European Union for the development of human resources, specifically for legal entities situated in the capital of Prague. EU Structural Funds are introduced in the first part of the thesis; these finance projects directed on the development of human resources. Another part brings up the Operational Program Prague …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: Václav Urbánek
  • Oponent: Petra Lišková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19607