Bc. Martina PRŮCHOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Mezinárodní migrace pracovní síly

International workforce migration
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na migraci pracovní síly. V teoretické části je vymezen pojem migrace, je zde uvedena základní charakteristika analyzované oblasti a jsou také shrnuty základní atributy předmětného tématu. Teoretická část práce se zaměřuje zejména na současnou migraci, respektive současnou situaci v oblasti migrace a její aktuální stav. Hlavním cílem této práce je analyzovat současný stav …více
Abstract:
This graduation thesis deals with migration of manpower. In theoretical part is defined the concept of migration, is there also mentioned the basic characteristics of analysed sphere and the basic atributs of the theme. The theoretical part of this thesis is focused on contemporary migration, especially present situation in sphere of the migration and her current status. The main theme of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRŮCHOVÁ, Martina. Mezinárodní migrace pracovní síly. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management