Štěpán Bechyně

Bachelor's thesis

Kontrola veřejnou správou a kontrola veřejné správy ČR

Control of Public Administration and control by the Public Administration in Czech Republic
Abstract:
Důvěřuj, ale prověřuj. Veřejná správa je všude kolem nás a alespoň s částí jejího mechanismu se můžeme setkat v každodenním životě. Jde o nedílnou součást demokratického systému a moderní civilizace. Proto bych se rád o systému veřejné správy dozvěděl něco více, a tudíž jsem si jej vybral, jako téma pro svou bakalářskou práci. Chci se zaměřit na vymezení veřejné správy, hlubší poznání vztahů a funkcí …more
Abstract:
Trust, but verify. Public Administration is all around us and we can come across with at least a part of its mechanism in our everyday life. It is an indivisible part of democratic system and modern civilization. That’s why I would like to collect some more information about the system of Public Administration, therefore I chose it as my topic for my bachelor thesis. I want to specialize in definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Tomáš Louda
  • Reader: Tomáš Lechner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73958

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj