Pavlína KVAPILOVÁ

Bachelor's thesis

Vizualizace procesu multiplex-demultiplex v protokolu UDP

Implementation and visualisation of UDP multiplexing and demultiplexing
Abstract:
Práce popisuje protokol UDP, jeho využití v síťové komunikaci a podrobně roze- bírá jeho mechanismus multiplexingu a demultiplexingu. K práci přiložená softwa- rová aplikace vizualizuje a po jednotlivých krocích názorně ukazuje průběh celého procesu multiplexingu a demultiplexingu.
Abstract:
The work describes the UDP and its use in network communication and discusses the mechanism of its multiplexing and demultiplexing in detail. The bundled software application visualizes and illustrates step by step the process of multiplexing and demultiplexing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2011
Accessible from:: 19. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2011
  • Supervisor: Doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KVAPILOVÁ, Pavlína. Vizualizace procesu multiplex-demultiplex v protokolu UDP. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.8.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Computer Science / Computer Science