Theses on the same topic (having an identical keyword):

bira

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Metody dokumentace archeologické lokality Bír Šovíš
 (Michal MAREŠ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u8ozu4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Interiérové svítidlo
 (Jakub Bíro)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9j6cse// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Produktový design | Theses on a related topic

Studium lektinů z podmíněně patogenních organismů
 (Ján Bíňovský)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbeh6/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Studium protein-proteinových interakcí v živých buňkách
 (Miroslav Micka)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uw247/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Těhotenství a porod se stomií
 (Lucie MANCLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//inyojg// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vizualizace procesu multiplex-demultiplex v protokolu UDP
 (Pavlína KVAPILOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wwx1zu// | Informatika / | Theses on a related topic

Projekt zavedení totálně produktivní údržby ve společnosti Vitana, a.s.
 (Marek MALIŠKA)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8kjsvz// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic