Bc. Monika Jánská

Master's thesis

Účetnictví hospodářského cyklu

Business cycle accounting
Abstract:
V diplomové práci jsem použila metodu Účetnictví hospodářského cyklu navrženou Charim, Kehoe a McGrattanem (2007) na data pro Českou republiku za účelem zjistit, které DSGE modely jsou nejvhodnější k vysvětlení fluktuací v ČR. Zjistila jsem, že hlavní vliv na fluktuace má produktivnostní klín a investiční klín. Pracovní klín ovlivňuje pouze proměnnou práce na osobu. Klín vládní spotřeby a čistého exportu …more
Abstract:
In my diploma thesis, I used the Business cycle accounting method proposed by Chari, Kehoe and McGrattan (2007) in order to identify DSGE models that are most suitable for explaining fluctuations in the Czech Republic. The efficiency wedge and investment wedge play the main role in explaining the fluctuations. Labor wedge affects only fluctuations in labor. Government consumption wedge affects only …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
  • Reader: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta