Bc. Lada Štroblová

Bakalářská práce

Mehrsprachigkeit im Kontext von Migration

Multilingualism in the Context of Migration
Abstract:
This work deals with the topics of multilingualism and migration. It is focused on the experience with acquiring and teaching Czech language as the second language and foreign languages of children of immigrants, specifically Ukrainians, living in the Czech Republic. The work is divided into two parts. The first, theoretical one, is based on study of the professional literature, explains concepts of …více
Abstract:
Tato práce se zabývá tématy mnohojazyčnosti a migrace. Je zaměřena na zkušenosti s osvojováním a s výukou češtiny jako druhého jazyka a cizích jazyků dětí imigrantů, konkrétně Ukrajinců, žijících v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická, vychází ze studia odborné literatury, vysvětluje pojmy k tématům mnohojazyčnost, migrace a vzdělávání žáků cizinců u nás. Praktická část …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta